Det opplyser landbasertselskapet Gigante Salmon i en børsmelding tirsdag morgen.

– Vi kommer tilbake med en oppdatering når omfanget er avklart. Som tidligere meldt er produksjonsstart utsatt sammenlignet med opprinnelig plan. For å ikke påvirke den videre produksjonsplanen for anlegget i altfor stor grad har vi valgt å sette ut færre enn opprinnelig planlagt satt ut sist høst, skriver selskapet.

Helge E.W. Albertsen Foto: Gigante Salmon

Gigante Salmon meldte i søndag at de nå starter produksjonen i den første delen av anlegget beliggende på en øy i Rødøy kommune, Nordland. Det ble satt ut 640.000 smolt med snittvekt cirka 100 gram. Den første leveransen gikk ifølge selskapets melding veldig bra, men i den andre leveransen var det betydelig dødelighet.

– Vårt fokus er nå å ivareta fisken på beste måte samtidig som vi høster erfaringer og sikrer god drift, uttaler administrerende direktør Helge E.W. Albertsen i meldingen tirsdag.

Det er satt ut fisk i ett av tre produksjonsbasseng. De to siste vil ferdigstilles gjennom 2024, og neste smoltutsett er forventet i tredje kvartal opplyser selskapet.

Aksjekursen til selskapet er i skrivende stund ned 12.6 prosent.

GIGANTE SALMON
  • Bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i regionen Helgeland i Nordland
  • Den første fisken vil være klar for markedet fra slutten av 2024
  • Det dreier seg om et gjennomstrømmingsanlegg, som henter sjø fra 20 meters dyp
  • Det hindrer påslag av lakselus. Anlegget er rømningssikkert.
  • Utslippene blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn halvparten av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål
  • Kjell Lorentsen og Gigante-konsernet er største eier i selskapet som også er notert ved Euronext Growth
  • Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år

Kilde: Gigante Salmon