Alle norske sjømateksportører må betale en eksportavgift. Eksportavgiften for laks og ørret er 0,6 prosent. Av dette går halvparten til Sjømatrådet og halvparten til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Satsen på 0,3 prosent til FHF er lik for alle arter, mens avgiften til Sjømatrådet er noe høyere for de fleste andre arter enn laks.

Det er Skatteetaten som inndriver avgiften og overfører den til Norges sjømatråd, som sender FHFs andel videre til dem omtrent annenhver måned.

Nær 100 millioner kroner mer

Sjømatrådet er et statlig markedsføringsorgan for norsk sjømat, mens FHF er et organ som bestiller, kjøper inn og tilgjengeliggjør praktisk forskning, ringvirkningsanalyser og lignende relatert til sjømat.