Det går fram av en pressemelding fra selskapet. Deltakerne i emisjonen er Ugland Kapital, Thor Hushovd, Bøttger Invest og Nieblok Invest. Selskapets hovedaksjonær er Atlanter Holding.

Baring Farsund har konsesjon og godkjenning til å produsere 24.000 tonn postsmolt/matfisk av laks i Farsund kommune. Baring Group består av selskapene Baring Farsund og Baring Ocean.

Ifølge meldingen er planen å starte bygging av første byggetrinn i løpet av 2023. Dette består av en årlig produksjon på cirka 5.000 tonn stor postsmolt for salg.

Offshoresatsing

Samtidig varsles det at Baring Ocean har store planer for offshore oppdrett av laks, og selskapet peker på at de i lengre tid har holdt på med utvikling av et nytt spennende konsept – uten at dette spesifiseres nærmere i meldingen. Der går det også fram at provenyet fra emisjonen blant annet skal brukes til finansiering av prosjektene fram mot igangsetting av byggestart i Farsund og videre utvikling av offshore oppdrettskonsept.

Baring Farsund
  • Baring Farsund AS har som sitt uttalte mål «å realisere Norges mest bærekraftige produksjonsanlegg for laks».
  • Ferdig utbygd skal det landbaserte anlegget i Lundevågen i Farsund produsere 24.000 tonn laks.
  • Planlagt byggestart er i 2023, med produksjonsstart i 2025.
  • Baring Farsund AS er 100 % eid av Baring Farsund Holding AS. Baring Group AS er hovedaksjonær i Baring Farsund Holding AS.

Dette sier investorene

– Laksenæringen er en spennende og fremtidsrettet næring jeg har veldig tro på. Jeg ser et stort vekstpotensial i produksjon av laks, både på land og til havs. Teamet i Baring Group har en veldig kompetent og allsidig bakgrunn. For meg så er det jo ekstra gøy at dette skjer på Sørlandet, uttaler tidligere proffsyklist og investor Thor Hushovd i meldingen.

– Vi ser stadig etter nye bein å stå på, og akvakulturbransjen er en fremtidsrettet og spennende næring vi ønsker å ta langsiktig del i, uttaler den andre store investoren, Knut N.T. Ugland i Ugland Kapital AS, i meldingen.

Ferdig utbygd skal det landbaserte anlegget i Lundevågen i Farsund produsere 24 000 tonn laks. Foto: Baring Farsund/Link Arkitektur

– Det er veldig motiverende med enda flere engasjerte, kapitalsterke, lokale investorer som ønsker å satse på akvakultur på Sørlandet, samt ser mulighetene innenfor postsmolt- og matfiskmarkedet i årene fremover, uttaler styreformann i Baring Farsund AS, Roald Reme, i meldingen.