Det kom frem under selskapets presentasjon av andrekvartalstallene, mandag morgen.

– Det er vi selvfølgelig ikke fornøyd med, sa konsernsjef Charles Høstlund.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)
  • ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.
  • I Norge rammer sykdommen primært atlantisk laks, men virus er også påvist hos regnbueørret.
  • ILA har ført til utbrudd i andre land med oppdrett av atlantisk laks, blant annet Skottland, Canada, Færøyene og Chile.
  • ILA er en Liste 2-sykdom, og tilfeller skal meldes til Mattilsynet.