Det viser en oversikt Innovasjon Norge har utarbeidet for IntraFish. Oversikten avviker noe fra hva som ligger på organisasjonens nettsider, noe som skyldes bruk av bransjekoder. I oversikten vi har fått, er tilskudd og lån registrert etter bransjekode i prosjektet, og ikke etter hvilken bransjekode bedriften er registrert med. De er ikke alltid sammenfallende – for eksempel om et industriselskap gjør et prosjekt i sjømatbransjen.

Tilskudd fordeler seg slik;