Det opplyses i en melding torsdag morgen.

Initiativet kommer som følge av at Måsøval Eiendom har mottatt interesse fra flere «høy-kvalitetsaktører» om partnerskap eller tilsvarende strukturer.

– Ice Fish Farm er den største lakseoppdretteren på Island målt i lisenskapasitet, og er den eneste lakseoppdretteren på Østkysten hvor det er flere hundre kilometer kystlinje. Selskapet har lisenser og søknader, og tilgjengelig kapasitet i fjordene, som gjør at det kan bli en stor aktør i global laksebransje – og mye større enn Måsøvals norske virksomhet, sier Lars Måsøval i meldingen. Han er medeier og styreleder i Måsøval Eiendom, selskapet som eier det meste av Ice Fish Farm.

Måsøval sier i meldingen at tiden er viktig for å se om de skal ta med en partner inn i Ice Fish Farm for å støtte den kommende fasen med vekst.

En konklusjon ventes å komme i løpet av første halvår. Måsøval Eiendom ønsker fortsatt å være en langsiktig eier i Ice Fish Farm.

Familien Måsøval fra Frøya kontrollerer også det børsnoterte lakseselskapet Måsøval, som har produksjon i Trøndelag og Møre og Romsdal.