I januar begynte Binde i jobben som ansvarlig for sjømat i Fearnley Securities sin corporate finance-avdeling. Dette er avdelingen som jobber med å bistå selskaper med oppkjøp, sammenslåinger, kapitalinnhentinger og lignende.

Fearnley Securities har lange tradisjoner innen næringer som shipping og olje og gass, men har ikke markert seg særlig på fiskeri og havbruk. Dette jobber nå Binde med å snu.

– Det er hektisk og energisk. I denne bransjen er det mange unge, dyktige og sultne folk.