– Der var vi i mål, og prisene ble omtrent der de var i går. Det var litt justeringer i PO8 og PO9, det var der aktiviteten var høyest, sier en kilde til Intrafish litt etter klokken 11. Vedkommende deltok selv i auksjonen, og insisterer på at han ikke navngis.

Tre andre aktører sier det samme. De fire kildene, som alle vil forbli anonyme, har uavhengig av hverandre meldt om nøyaktig samme priser.

Salget av ny produksjonskapasitet for laks- og ørret skulle egentlig gjennomføres onsdag, men som Intrafish meldte onsdag ettermiddag rakk ikke aktørene å bli ferdige.

«Auksjonsteamet har besluttet å kansellere den siste auksjonsrunden (runde 11), da vi ser at rundetiden ble for kort», skrev Fiskeridirektoratet i en epost som ble sendt ut til auksjonsdeltagere klokken 16.52.

Auksjonen startet opp igjen torsdag klokken 09:30. Nå er resultatet klart, ifølge Intrafish sin kilde. Fire uavhengige kilder opplyser at prisene ble som følger:

Noe forblir usolgt

Ifølge kildene ble det ikke solgt noe i PO1 (Svenskegrensen til Jæren) eller i PO13 (Øst-Finnmark), da ingen var interessert i å betale minsteprisen der.

I PO1 var det 1.249 tonn til salgs, mens det i PO13 var 1.071 tonn til salgs.

I PO12 ble det kun solgt 200 tonn, av over 5.000 tonn tilgjengelig.

Ikke alt i PO6 og PO11 er solgt, men kilden antar at det blir solgt som restevolum.

– Mest ledig i PO8, hvor ikke alt er solgt på prisen til 185.300 kroner, men det var kjøpsinteresse på noe lavere summer der i går, så jeg regner med at alt i områdene mellom PO6 til PO11 blir solgt på eller nær auksjonsprisen, sier den ene aktøren.

Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter til Intrafish at auksjonen er avsluttet.

– Det var totalt 11 auksjonsrunder, der mange aktører fikk kjøpt ny kapasitet. Departementet sender ut pressemelding når børsen stenger, skriver kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i en epost.

Intrafishs beregninger basert på antall tonn og salgssum fra auksjonen tilsier at det da blir solgt produksjonskapasitet på rett under 4 milliarder kroner, altså rundt halvparten av det Sjømat Norge / Kontali Analyse hadde estimert før det ble kjent at regjeringen ønsker å innføre en grunnrenteskatt.

Bakgrunnen

Salg av ny produksjonskapasitet skjer annethvert år gjennom det såkalte trafikklyssystemet. Det er kun i produksjonsområder som har grønn status at det selges vekst.

I år gjorde forslaget til grunnrenteskatt at auksjonene ble utsatt, og bransjeorganisasjonene ønsket å utsette dem ytterligere. Nærings- og fiskeridepartementet valgte likevel å gjennomføre auksjonen denne uken.

Kort om «Trafikklyssystemet»
  • I trafikklyssystemet skal produksjonskapasitet utlyses annethvert år. Systemet baserer seg på lakselusnivåene i hver av de 13 produksjonsområdene (PO) kysten er inndelt i.
  • I grønne produksjonsområder kan oppdrettere søke om økt MTB inntil 6 prosent.
  • I gule produksjonsområdet kan oppdrettere fortsette drift med uforandret MTB.
  • I røde områder kan departementet velge å nedjustere oppdretternes MTB.

Aktører som hadde kjøpt produksjonskapasitet til fastpris på 200.000 kroner per tonn fikk mulighet til å trekke kjøpene etter forslaget om grunnrenteskatt ble kjent. En rekke aktører, trolig omtrent alle, valgte å trekke kjøpene til fastpris siden de enten ventet å få kjøpt billigere i auksjonen, eller ville avstå helt fra å kjøpe.

Minsteprisene i auksjonen ble satt til 100.000 kroner – 128.000 kroner, avhengig av område, og det var forventninger om priser i intervallet mellom minstepriser og fastprisen som var på 200.000 kroner. Noen spekulerte også i om minsteprisene faktisk ville bli oppnådd, eller om en ville ende opp med at kapasitet ikke ble solgt.