Det går fram av en pressemelding fra Kime Akva og Tomma Rensefisk.

– Vi er svært glade for å endelig kunne lansere samarbeidet, uttaler Johan Munch-Ellingsen, produksjonsleder settefisk i Kime Akva, i meldingen.

Selskapet, som ble etablert i 2020, har hovedkontor på Finnsnes i Midt-Troms og driver med torskeoppdrett i Nord-Norge på lokaliteten Forså i Ibestad i Troms. Dette er foreløpig den eneste torskelokaliteten nord for Helgeland. Per mars 2023 er det 13 ansatte i selskapet.

Tomma Rensefisk har tidligere produsert steinbit før selskapet begynte med rensefisk for laksenæringen i 2016. Selskapet har sju ansatte ved Husby på Tomma i Nesna kommune.

Munch-Ellingsen peker i meldingen på at bruken av rensefisk har den siste tiden gått ned i laksenæringen:

– Og da passer det perfekt å kunne ta i bruk fasilitetene og den kompetansen på marin fisk som Tomma Rensefisk har etablert over lang tid.

Søker om endring

De to partene går nå sammen i å søke fylkeskommunen om artsendring og vil i neste omgang søke om å oppskalere driften slik at den passer Kime Akvas behov i Nord-Norge, går det fram av meldingen.

Kime Akva går inn som majoritetseier i Tomma Rensefisk og opplyser i meldingen ay de vil sikre fortsatt drift og forhåpentligvis skape flere arbeidsplasser på anlegget i tiden som kommer.

– Det viktige nå er å få komme i gang og at alle ansatte blir godt ivaretatt og forberedt på det som skal skje, uttaler daglig leder i Tomma Rensefisk, Anders Bergvik, i meldingen.

Til høyre: Røktere Iryna Johansen og Julia Solbakken steller med fisken. Foto: Tomma Rensefisk AS

– Nå venter vi på at den nye reguleringsplanen for Husby blir ferdig behandlet i kommunen. Da skal vi søke om å utvide produksjonen med nye store utekar, nytt topp moderne renseanlegg og muligheten til å produsere opp til 200 gram settefisk, sier Bergvik i meldingen.

Har vekstambisjoner

Av meldingen går det også fram at Kime Akva også har signert intensjonsavtaler med Nofima og Akvaplan-niva i Tromsø og det nye forskningsanlegget FISK på Kraknes. Her skal befruktet rogn fra Nofima klekkes og yngelen skal startfôres og bli tilvennet tørrfor. Ved 2 grams størrelse skal yngelen transporteres til påvekstanlegget på Tomma i Nesna kommune.

Selskapet har som uttalt mål å ha over 30 ansatte i Nord-Norge ved utgangen av året, men dette vil være avhengig av lokalitetsklareringer i tiden fremover.

Selskapet har foreløpig fem lokalitetssøknader til behandling i Nordland og Troms og Finnmark.

Adminstrasjonen i Kime Akva: Fra venstre : Einar Svendsby (kvalitetsleder), Stefan Paulsen (lokalitetsutvikler og samfunnskontakt), Åsta Sortland (økonomileder), Joakim Jensen (teknisk leder), Egil Olsen (driftsleder lokalitet), Ørjan Jensen (daglig leder). Foto: Kime Akva