Det gjorde det med å inngå en låneavtale med P Capital Partners på 75 millioner euro (cirka 716 millioner kroner) over fem år.

– Med finansiering på plass for å nå en årlig produksjon på 3.500 tonn i Nederland, har vi nå finansiert oss til å nå lønnsomhet i konsernet, sier administrerende direktør Ohad Maiman i en melding.

Lånet har variabel rente, avhengig av hvordan selskapet gjør det i forhold til ulike bærekraftsindikatorer (ESG).

Meglerhuset Arctic Securities har vært selskapets rådgiver i prosessen.

The Kingfish Company produserer den tropiske fiskearten yellowtail kingfish i et landbasert anlegg i Nederland. Selskapet har også planer om å bygge et anlegg i USA. Det er børsnotert i Oslo, hvor selskapet prises til rundt 1,3 milliarder kroner.