Det nye felleseide selskapet, Salmar Aker Ocean AS skal drive fiskeoppdrett til havs, både i værharde eksponerte områder og langt til havs. Ved å kombinere Aker og Salmars bransjekunnskap og ledende kompetanse innen lakseoppdrett, industriell software og miljøteknologi, vil man skape verdens mest pålitelige og intelligente oppdrettsvirksomhet til havs, med de høyeste kravene til fiskevelferd og en ambisjon om nullutslipp for hele verdikjeden, skriver Salmar i en melding torsdag morgen.

Salmar vil eie 66,6 prosent i det nye selskapet, mens Aker gjennom Aker Capital skal eie 33,4 prosent.

Salmar vil legge sine interesser innen havbasert oppdrett i selskapet, mens Aker vil gjennom tre runder bidra med inntil 1,65 milliarder kroner i kontanter.

I meldingen opplyses det også at partene formelt vil etablere det nye selskapet i løpet av første kvartal 2022.

Planen er videre at selskapet skal noteres på «en relevant børs» innen ett til to år.

Ervik skal lede selskapet

Det nye selskapet skal ledes av Olav Andreas Ervik, tidligere konsernsjef i Salmar, og nå leder av Salmars offshorevirksomhet.

Olav-Andreas Ervik Foto: Cato Bruarøy

Det nye selskapet skal få et styre med seks personer, inkludert Gustav Witzøe, Atle Eide, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

– Den nye offshoreteknologien åpner store nye områder for lakseoppdrett, der laksen vil vokse under optimale biologiske forhold. Salmar Aker Ocean vil fortsette å utvikle denne teknologien for å sikre produksjon på laksens betingelser, oppfylle de høyeste kravene til fiskevelferd, og minimere miljøavtrykket, skriver selskapet.

Vurderer ny enhet så snart som mulig

I meldingen fra Salmar vises det til vellykkede erfaringer med Havmerden, Ocean Farm 1. Den omtales som en pilot.

Havmerden til Salmar, Ocean Farm 1, på vannet ved lokaliteten Håbranden utenfor Frøya i Sør-Trøndelag. Foto: Arkivfoto Håvard Volden

– De to produksjonssyklusene har vist sterke biologiske resultater og har gitt verdifull innsikt som ligger til grunn for den videre utviklingen. Konstruksjonen og driften av piloten, kombinert med Akers ledende ingeniørkunnskap, offshoredrift og sammenstillingsevner, gir Salmar Aker Ocean en enestående posisjon i neste fase av utviklingen av havoppdrett i global skala, heter det.

Aker og Salmar vil nå «umiddelbart» starte et prosjekt for å utvikle neste generasjons semi offshore-enhet. En investeringsbeslutning er ventet så snart som mulig.

Vil produsere internasjonalt

Selskapet vil bygge en serie med enheter for lakseoppdrett til havs.

– Salmar Aker Ocean vil fortsette dette arbeidet med å effektivisere og digitalisere konstruksjons- og driftsprosesser, og vil søke om godkjenning for lokasjoner og offshore lisenser, i første omgang i norsk økonomisk sone, heter det.

Analytiker: Smart

Analytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux mener at det virker «industrielt fornuftig» at Salmar og Aker går sammen.

- Industrielt er dette smart. Salmar har snakket en stund om hvordan havsatsningen deres ville se ut, og om de skulle få inn ekstern finansering. At selskapet nå får inn Aker med en tredel ser fornuftig ut, sier han.

Nordby mener også at det er bra for Salmar at vekstdelen av konsernet legges i et eget selskap, og den tradisjonelle delen fortsetter å produsere god kontantstrøm og betaler utbytter.

Analytikeren tror at børsnoteringen av det nye selskapet sammenfaller omtrent med byggestart for enheten Smart Fish Farm.

- Det er da det store pengebehovet kommer.

Salmar har tidligere meldt at det er ventet et investeringsbehov på 2,3 milliarder kroner for enheten - noe som er langt høyere enn hva selskapet initialt anslo.

Selskapet har foreløpig ikke fått lokalitet til enheten. Blant annet har Oljedirektoratet sagt at den omsøkte lokaliteten i Norskehavet vil komme i konflikt med oljeinteresser, meldte IntraFish i februar.

Aker prøvde seg med NRS

Det er ikke første gang Aker viser interesse for offshore lakseoppdrett.

For noen år tilbake inngikk det samarbeid med Norway Royal Salmon (NRS) om deres offshoreprosjekt. Prosjektet fikk imidlertid færre utviklingstillatelser enn det ønsket, og Aker valgte derfor å trekke seg fra eiersiden vinteren 2018.

Aker Solutions ble imidlertid med som teknologi- og samarbeidspartner. Første enhet av «Arctic Offshore Farming» er nå bygget, og NRS skal sette ut den første fisken i den i disse dager.

Salmar har for øvrig nylig varslet et bud på NRS, som prises til 11,8 milliarder kroner i det foreslåtte oppkjøpet.