(Oppdatert med kommentar fra Blom Gruppen tirsdag kl 10:34)

En kjennelse fra Bergen tingrett slår fast at det vil være brudd på aksjonæravtalen mellom Blom Gruppen og Coast Seafood om Ola Braanaas eller andre fra Firda velges til styret i Blom Fiskeoppdrett.

Kjennelsen er en såkalt midlertidig forføyning, som er datert 30. april.

Det var Coast Seafood som begjærte midlertidig forføyning mot Blom Gruppen. De to grupperingene er uenige om driften av Blom Fiskeoppdrett, hvor Coast Seafood eier 34 prosent, mens Blom Gruppen eier resten.

Med bakgrunn i aksjonæravtalen mellom de to partene, ba Coast retten om å stanse Blom Gruppens planlagte endring av styret ved kommende generalforsamling.

«[Blom] forplikter seg til å ikke hverken direkte eller indirekte å opptre i konkurranse med Selskapet innenfor laks og ørretoppdrett, herunder forplikter [Blom] seg til å ikke investere i andre selskaper som opptrer eller kan tenkes å opptre i konkurranse med Selskapet eller på andre måter bistå slik selskaper med kompetanse eller på andre måter i strid med Selskapets interesser. Denne forpliktelsen omfatter også aksjonærene i [Blom], og andre Nærstående selskaper», heter det i punkt 3.6 i aksjonæravtalen mellom Blom Gruppen og Coast Seafood.

Coast mener at det vil «ha alvorlige og irreversible konsekvenser» dersom Braanaas ellers hans advokat Mona Alfred Paulsen ble valgt inn i Blom Fiskeoppdretts styre.

Blom Gruppen ble også dømt til å betale Coast Seafoods saksomkostninger på 98.072 kroner i forbindelse med den midlertidige forføyningen.

Påklager vedtaket

Blom Gruppen er uenig i kjennelsen, og vil forsøke å få den omgjort. I en skriftlig kommentar til IntraFish skriver styreleder Jakob Blom:

- Blom Gruppen AS har fått informasjon om den midlertidige kjennelsen fra Hordaland tingrett som griper inn i det forstående styrevalget i Blom Fiskeoppdrett AS og som er avsagt uten at Blom Gruppen AS har fått komme til orde eller fått vite om kravet før kjennelsen forelå. Blom Gruppen AS er uenig i det faktiske og rettslige grunnlaget Coast Seafood AS har presentert for retten og som tingretten har bygget sin midlertidige kjennelse på. Blom Gruppen AS vil derfor begjære muntlig forhandling for å få en full prøving av saken der begge parter på normal måte får møte og komme med sine synspunkter før en avgjørelse treffes.

Forrige uke ble det kjent at Coast Seafood sendte en bekymringsmelding til Konkurransetilsynet. Det uttrykte de bekymring for samarbeidet mellom Blom Fiskeoppdrett og Firda Seafood Group.