(Korreksjon: Lerøy Seafood ble solgt i 2008, ikke i 2018 som Intrafish opprinnelig skrev ved en inkurie)

Ole Eirik Lerøy ledet familieselskapet Lerøy Seafood til familien mistet kontroll over selskapet og solgte det til Austevoll Seafood tilbake i 2008. Kort tid senere ble han styreleder i Mowi (da Marine Harvest), en posisjon han fortsatt har.

Opsjoner og godtgjørelser fra Mowi og dets hovedeier John Fredriksen kombinert med investeringer i eiendom og ulike sjømatrelaterte virksomheter har vært svært god butikk for Lerøy de seneste årene.