(Korreksjon: Lerøy Seafood ble solgt i 2008, ikke i 2018 som Intrafish opprinnelig skrev ved en inkurie)

Ole Eirik Lerøy ledet familieselskapet Lerøy Seafood til familien mistet kontroll over selskapet og solgte det til Austevoll Seafood tilbake i 2008. Kort tid senere ble han styreleder i Mowi (da Marine Harvest), en posisjon han fortsatt har.

Opsjoner og godtgjørelser fra Mowi og dets hovedeier John Fredriksen kombinert med investeringer i eiendom og ulike sjømatrelaterte virksomheter har vært svært god butikk for Lerøy de seneste årene. 2020 var et unntak, da investeringsselskapet Framar med underliggende virksomheter endte med et tap på 23 millioner kroner før skatt.

I 2021 snudde pendelen til gagns, og Framar-konsernet tjente 131,7 millioner kroner før skatt. 82,3 millioner kroner av dette skyldtes verdiøkning i markedsbaserte omløpsmidler.

Over 1,1 milliard kroner i egenkapital

Framar eies av Ole Erik Lerøy, hans kone Eva Løkeland Lerøy og deres barn Ina og Marie Løkeland Lerøy.

Ved årsskiftet 2020/2021 hadde konsernet eiendeler bokført til 1,25 milliarder kroner. Dette var hovedsakelig aksjer (598 millioner kroner) og kontanter (319,5 millioner kroner).

Konsernets langsiktige gjeld var kun på 44,8 millioner kroner, mens bokført egenkapital var på 1,12 milliarder kroner.

Det fremgår ikke hvilke aksjer selskapet eier, men en oppdatert oversikt i tjenesten Holdings viser at Framar i dag eier 1,50 millioner aksjer i Mowi. Det tilsvarer 0,29 prosent av selskapet, en aksjepost som i dag er verdt rundt 356 millioner kroner.

Eiendom på grensen

Framar eier også 76,15 prosent av investeringsselskapet Profond. Andre eiere der er Ole Eiriks bror Knut Hallvard Lerøy samt investeringsdirektør og tidligere Pareto-topp Kjetil Sjursen.

Profond er den største eiendelen til Framar, og hadde ved utgangen av 2021 en egenkapital på 723 millioner kroner (som er konsolidert inn i konsern-tallene til Framar).

Profond eier aksjer i ulike selskaper og eiendommer både på Vestlandet og Østlandet. Blant annet eier selskapet 100 prosent av Svinesundparken AS som består av butikk- og hotellokaler ved riksgrensen i Østfold. Profond eier direkte og indirekte aksjer i over 100 ulike selskaper, både børsnoterte og private. Voss Veksel- og landmannsbank, Tapperiet, Flyr og Storetveitvegen 56 AS er blant selskapene det eier aksjer i.

Intrafish har foreløpig ikke fått tak i Ole Eirik Lerøy for kommentarer.

Framar AS, tall i millioner kroner (konserntall)

2021 2020 Endring
Omsetning 12,7 28,4 -55,3 %
Driftsresultat -0,9 4,7
Resultat før skatt 131,7 -22,9
Nettoresultat 131,7 -23,6
Driftsmargin -7,1 % 16,5 %