I slutten av august ble det kjent at Norwegian Fish Farms Tydal as i Tydal i Trøndelag gikk konkurs. Selskapet driver oppdrett av røye, og ble begjært konkurs av Selbu Sparebank som krevde 5,6 millioner kroner.

Styreleder Henrik Røe sa da til MN24.no at de ikke ville godta konkursen, og anke konkursåpningen. Dette fordi de mente at betalingsproblemene til selskapet var midlertidige.

Nå har imidlertid styrelederen heller valgt å kreve tilbakelevering av boet, i henhold til konkurslovens §136, opplyser bostyrer Ståle Spjøtvold til Intrafish.