Det fremgår av en kjennelse fra Trøndelag tingrett.

– Saksøker har begjært saken utsatt i kortere tid. Saksøkte har ikke innvendinger. Retten finner at det er nødvendig å utsette saken for en kortere tid, og at vilkårene etter konkursloven § 71 første ledd er oppfylt, heter det i kjennelsen.

Konkurssaken skulle egentlig blitt behandlet mandag 11. mars.

Som Intrafish tidligere har omtalt, er det en tidligere ansatte i Dolmøy Seafood som har begjært selskapet konkurs, fordi han mener han har ubetalt lønn.