I 2022 falt den globale slaktingen av oppdrettslaks med 1 prosent. I første kvartal falt det enda mer. Særlig i Norge var volumet ned, med rundt 7 prosent meldte verdens største lakseselskap Mowi, da selskapet la fram sitt kvartalsresultat i forrige uke.

Det er sånn sett ikke overraskende at konsumet av laks i Europa også faller, men konsernsjefen i Lerøy er bekymret fordi fallet er større enn nedgangen i slaktingen.

I første kvartal falt konsumet i Europa med 11 prosent målt i antall tonn, ifølge Lerøy Seafood Group.