Det melder selskapet fredag morgen.

The Kingfish Company
  • Selskap etablert i 2016 som produserer yellowtail kingfish i et landbasert anlegg (RAS-anlegg) sørvest i Nederland (Kats). Hovedkontoret ligger i Amsterdam
  • Kontrollerer hele verdikjeden fra stamfisk og klekking til slakting
  • Har ambisjoner om å bygge et stort anlegg i Maine, USA, samt på sikt anlegg også i Sør-Europa
  • Er børsnotert i Oslo (Euronext Growth) hvor det prises til rundt 1,1 milliarder kroner
  • I 2021 solgte selskapet 902 tonn fisk, og omsatte for 10,4 millioner euro. Driftsresultatet var negativt, med 7,6 millioner euro.
  • Anlegget i Nederland bygges ut, og skal i løpet av 2023 få en produksjonskapasitet på rundt 6.000 tonn per år
  • Har rundt 140 ansatte

Økningene kommer som en følge av generelt strammere makroøkonomi, strammere forsyningskjeder og en generell kraftig økning i byggekostnader.

Per 30. juni hadde selskapet allerede gjort investeringer for rundt 51 millioner euro i utbyggingen av fase 2.

Vurderer å hente penger

Samtidig opplyser selskapet at det er i samtaler med investorer om en mulig emisjon (kapitalinnhenting) på 30 – 35 millioner euro (cirka 305 – 355 millioner kroner).

Eksisterende aksjonærer, som Creadev International, Rabo Investments og Kverva har allerede signalisert at de ønsker å bidra i emisjonen.

Den potensielle emisjonen vil sammen med eksisterende avtaler om lånefinansiering gjøre at selskapet vil ha nok penger til å dekke investeringene, ha en buffer, samt ha penger til å bygge opp biomassen sin, opplyses det.

Det er meglerhusene Arctic Secutities og DNB Markets som er engasjert til å bistå selskapet.

Startet yngelproduksjonen

The Kingfish Company opplyser at produksjonen av yngel for å sette inn i fase 2 av anlegget allerede har startet.

Oppstarten av fiskeproduksjon i det nye anlegget ventes å starte opp i andre kvartal 2022. Etter fase 2 er fullført, vil anlegget i Nederland har en total produksjonskapasitet på rundt 3.500 tonn per år.

Selskapet skriver at produktiviteten i anlegget har vært sterk i juli og august, med rundt 0,75 kilo vekst per dag per installert kubikkmeter vann.

Oham Maiman (t.v.) og Kees Kloet er to av grunnleggerne av The Kingfish Company som produserer den eksotiske fisken i Nederland Foto: Anders Furuset