Selskapet omsetning endte på 1.043 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 64 prosent fra året før, fremgår det av selskapets årsrapport som ble offentliggjort fredag.

– Styret oppfatter at selskapet virksomhet i 2021 har gitt et lavere resultat enn det foregående år til tross for en betydelig økt aktivitet og omsetning, som isolert sett er en uheldig utvikling, skriver selskapet.

Driftsresultatet falt 11 prosent til 54 millioner kroner, mens driftsmarginen ble nesten halvert til 5,1 prosent.