Kvarøy Fiskeoppdrett AS økte inntektene fra 793,8 millioner kroner i 2019 til 939,5 millioner kroner i 2020. Økte kostnader gjorde at nettoresultatet gikk ned fra 63,2 til 17,5 millioner kroner, går det frem av konsernets resultatregnskap.

I årsberetningen skriver selskapet at driften i 2020 var god, men at det var en del utfordringer knyttet til avlusning og kapasiteter. «Dødeligheten var ned fra 2019 og endte på 4,01 prosent. MTB-utnyttelsen ved årsslutt var på 85,4 prosent», skriver selskapet.

Kvarøy Fiskeoppdrett driver egen eksport av laks og har i den forbindelse inngått kredittforsikring for å sikre transaksjoner med kundene. Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner har økt fra 128,5 til 418,5 millioner kroner.

«Likviditetssituasjonen i konsernet er presset grunnet den økte handelen med USA, samt størrelsen på varelageret som er på varer i transitt, samt varer som er produsert opp på avtaler. Det jobbes med finansiering av varelager i USA», skriver selskapet i årsberetningen.

Daglig leder Alf Gøran Knutsen og styreleder Bjørn Andreas Krane har ikke besvart IntraFish sine henvendelser tirsdag.

Forventer tydeligere forbedring

Utgifter i forbindelse med kjøp av konsesjoner, maskiner og anlegg var vesentlig høyere i 2020 enn i 2019. Kvarøy Fiskeoppdrett kjøpte 900 tonn MTB på auksjon i 2020. Utgifter knyttet til maskiner og anlegg økte fra 61 millioner kroner i 2019 til 125,1 millioner kroner i 2020.

«Konsernet har i 2020 gjort betydelige investeringer i økning av produksjon, noe som gjør at renterisikoen er økt», skriver selskapet.

I årsberetningen skriver selskapet at markedet i 2020 var meget godt, og at det forventes at markedet i 2021 skal være sterkere, men at det avhenger mye av utviklingen knyttet til koronapandemien.

«Så langt ser vi en svak forbedring i første del av 2021, og det forventes en enda tydeligere forbedring mot Q3-4, da spesielt mot HORECA-markedet, samt lavere flyrater», skriver styret i årsberetningen.

(Tall i millioner) 2020 2019 Endring
Omsetning 939,5 793,8 18,4 %
Driftsresultat 28,3 79,6 -64,4 %
Resultat før skatt 21,2 75,2 -71,8 %
Nettoresultat 17,5 63,2 -72,3 %
Driftsmargin 3,0 % 10,0 %