Kveiteoppdretter Sterling White Halbut på Hjelmeland endte med en omsetning på 145 millioner kroner i fjor. Omtrent helt likt som omsetningen i 2019.

Sterling White Halibut
  • Sterling White Halibut er et kveiteoppdrettsselskap med hovedkontor på Hjelmeland i Ryfylke.
  • Selskapet har eget klekkeri i Rørvik i Trøndelag, påvekstanlegg i Vindafjord i Rogaland og sjøanlegg i Hjelmeland.
  • Produserer omtrent 1.500 tonn kveite i året.
  • Frem til 2016 var det Mowi som eide kveiteselskapet. Selskapet ble så solgt til selskapet Tec Con Holding.

Driftsresultatet falt fra 30 millioner til 20 millioner kroner. En brå koronastopp, lavere priser og økte transportkostnader til tross. Kveita har klart seg gjennom pandemien.

– Det var et veldig tøft i mars i fjor når salget sank med 90 prosent. Det skjedde fra den ene uken til den andre. Vi gjorde alle kostnadstiltak som var mulig, vi permitterte ansatte og stoppet alle innkjøp og prosjekter helt til vi fant ut hva vi skulle gjøre videre. Vi fikk kontroll over det og fant nye markeder, sier daglig leder Magne Torgersen i Sterling White Halibut til IntraFish.

Oppgang i markedet

Etter det har markedet vært fantastisk, påpeker Torgersen.

– Selv om mars, april og mai har vært elendig klarte vi å ta oss opp igjen og komme ut med samme omsetning som i 2019. Vi klarte å ta det igjen med god innsats fra alle våre fantastiske medarbeidere.

Også for kveita ble dagligvaremarkedet redningen.

– Vi var veldig fokusert på hotell, restaurant og catering tidligere – men så gikk vi over på dagligvare i flere land og jobbet for en økning der. Dagligvarebransjen har hatt gode tider. Folk har spist mer hjemme og mindre ute. Vi hadde veldig god omsetning i land som ikke hadde så mye nedstenging, som for eksempel USA.

Direktør Magne Torgersen i Sterling White Halibut. Foto: Sterling White Halibut

Også sushi-markedet har holdt seg godt.

– Sushi har det gått bra med både i Norge og enkelte andre land, med mye takeaway. Det har fungert veldig bra.

2021 blir enda bedre

– Hvordan står det til med 2021?

– Vi ligger over 2019-nivået og pre-korona. Vi kommer til å selge ut alt vi har og vel så det i år. Det er veldig godt etterspørsel, allerede før alt er åpnet opp igjen er det bedre etterspørsel enn tidligere. Vi tror vi får større etterspørsel enn tilbud i år. Det er god vekst i markedet og vi setter ut stadig mer yngel, men det tar 4 år før den er voksen.

Selskapet har ambisjoner for fremtiden og skal doble omsetningen i løpet av en fireårsperiode.

– Vi er veldig optimistiske og investerer veldig mye i år og neste år for å vokse. Vi bygger ut yngelproduksjonen i Rørvik og i Ryfylke skal vi både ha ett til to nye sjøanlegg og doble kapasiteten på landanlegg. Vi bygger også en foredlingsfabrikk rett utenfor Stavanger som skal stå ferdig før jul.

– Foredlingen har vi tidligere overlatt til andre, men nå skal vi ta hånd om hele verdikjeden fra rogn til ferdig produkt.

Selskapet produserte rett under 1.500 tonn kveite i fjor. Vekstambisjonene tar naturlig nok tid å nå.

– Vi satser på å komme rett over 1.500 tonn i år, så skal det økes til 1.900 tonn neste år. Deretter skal det økes videre. De neste 3 årene vil det ligge mellom 1.500 ton og 2.000 tonn. Om en 4–5 år er vi over 3.000 tonn.

– Det tar fire år å vokse fra vi setter ut yngelen. Det er ikke noe vi kan gjøre veldig kjapt. Vi må bygge ut i løpet av den fireårsperioden.

Nær 2 millioner i koronastøtte

Den tøffe starten på koronaen gjorde at selskapet fikk utbetalt til sammen nær 2 millioner i koronastøtte i 2020.

– Når vi så hva som skjedde i mars søkte vi på alt vi kunne. For vi så at hvis dette fortsetter kommer det til å gå gale. Alle i administrasjon og salg og slikt ble permitterte i perioden. Vi fant ut av vi måtte bruke pengene på å få folk tilbake i jobb for å møte de nye utfordringene. Pengene var til en slik hjelp at vi klarte å snu dette. Det gjorde at folk kunne komme tilbake og snu nesen fremover og selge til nye markeder.

– Det er ikke aktuelt å betale tilbake pengene når dere ser at det endte med overskudd på 20 millioner?

– Akkurat slik som at andre ikke betaler mer skatt enn man må, har vi ikke tenkt på det. Dette var noe vi fikk fordi omsetningen gikk ned 90 prosent og kostnadene våre har også økt en hel del under dette, påpeker Torgersen.

– Det er bare 2-2,5 prosent av kostnadene koronastøtten dekte. Det var det vi trengte for at folk kunne komme tilbake til jobb, slik at vi kunne snu skuta. Vi fikk også et statsgarantert lån på 20 millioner kroner – men det har vi sagt fra oss – det trenger vi ikke, fortsetter han.

God yngelproduksjon

At kveita har vært vrien art å knekke, er ingen hemmelighet. Men selskapet på Hjelmeland, sier de har funnet nøkkelen. Sterling White Halibut er den største kveiteoppdretteren på verdensbasis, både i omsetning og volum.

Oppdrettsanlegg tilhørende Sterling White Halibut. Foto: Sterling White Halibut

– Nå har vi virkelig sett at vi har lykkes med yngelproduksjonen og den produksjonsmodellen vi har med blanding av sjø og landanlegg. Vi er veldig optimistiske og har solid økonomi- med svært lite gjeld som man ser av regnskapene våre. Det er en sunn økonomi.

Har dere planer om å gå på børs, slik konkurrenten Nordic Halibut har gjort?

– Vi vil bygge opp selskapet med de fire eierne som er her først. Vi gjør ikke som konkurrenten og går på børs. Vi vil ha full styring på oppbyggingen. Så får vi se hva som skjer om tre-fire år. Vi vil vente noen år før vi vurderer det.

Prisene på kveita har også gått noe ned under pandemien.

– Transportkostnaden har gått opp og siden vi gikk fra horeca til dagligvaremarkedet, har prisene naturligvis sunket noe. Men vi økte volumet i kilo i perioden – og har derfor holdt omsetningen.

Hva mener dere er potensialet for kveita i markedet fremover?

– Vi må ta det gradvis, men vi tror at det er så stort marked i Europa og USA at vi ikke trenger å se på Asia enda. I de landene som spesielt kjenner til kveite fra før av, som Usa, Storbritannia, Canada og Nord- Europa er det så mye potensial som ikke er tatt ut enda. Vi er vel bare 4 -5 kveiteoppdrettere i verden og vi er største av dem. Vi er knøttsmå i forhold til laksebransjen. Potensial er stort, men vi må bygge oss opp.

Tall i millioner kroner:

Sterling White Halibut
. 2020 2019 Endring
Inntekter 144,9 145,5 -0,4 %
Driftsresultat 21,2 30,3 -30,0 %
Resultat før skatt 20,8 28,2 -26,2 %
Årsresultat 16,5 21,9 -24,7 %
Driftsmargin 14,6 % 20,8 % -29,7 %