Torsdag var jeg på konferansen «Seafood Talks» som samlet over 300 deltakere i Oslo sentrum. Konferansen var tidligere en ren «laks på land»-konferanse, men nå er temaet justert til «Lukket lakseoppdrett i sjø og på land».

Det meste handlet om det første, altså lukkede og semilukkede enheter i sjø. Selskaper som Aquafuture i Brønnøysund og Fishglobe i Stavanger presenterte sine konsepter. Politikere, akademikere og forskere snakket om muligheter og utfordringer.

Temaet for konferansen og programmet var nok en bekreftelse på at landbasert matfiskproduksjon har gått fra å være superhot for noen år siden, til ikke fullt så hot nå.