Laksebørsen Fish Pool, som er eid av Oslo Børs, endte med en driftsmargin på 34,4 prosent i 2020 – opp fra 8 prosent i 2019.

Selskapet omsatte for 15 millioner i fjor – mot 8,9 millioner kroner i 2019. Resultatet endte på nesten 5,2 millioner kroner i pluss mot nær 0,8 millioner kroner i 2019.

– Fish Pool hadde en økning i handlet volum i 2020, og fikk derfor et bedre resultat enn 2019. Det var jo mye usikkerhet på kjøpersiden i fjor, hvor spesielt bedrifter som jobbet mot restaurant og cateringmarkedet fikk problemer, og enkelte stengte helt ned. Da ble risikoen med fysiske fastpriskontrakter tydelig. Markedet så verdien i en finansiell kontrakt, der oppgjør er garantert av en bank eller Nasdaq Clearing, sier administrerende direktør Søren Martens til IntraFish.

Volumet i 2020 endte på 100.418 tonn laks. Det er en oppgang på nær 80 prosent sammenlignet med 2019.

– Sikre på at prisene skal opp

Martens sier også at var en økning i fleksibel bruk av kontrakter hos Fish Pool.

– En finansiell kontrakt er garantert med pris og volum. Den åpner også for fleksibilitet. En kan gjøre en motsatt kontrakt og ta et mindre tap eller gevinst for å tilpasse sikring til sin kontraktssituasjon eller slakteplan.

– Spesielt i fjor vår da usikkerheten om pandemiens konsekvens var stor, handlet både kjøpere og selgere for å tilpasse kontraktsmengden til den nye virkelighet. Det medførte at Fish Pool igjen passerte 100.000 tonn handlet volum. Men fremdeles er aktørene i laksemarkedet mer passive enn i jordbruksmarkedet og andre råvaremarkeder der det er vanlig at kjøpere og selgere handler samme kontrakt flere ganger når situasjonen endrer seg, påpeker Martens.

Er oppdretterne mer positive til å signere faste kontrakter i «dårlige tider»?

– Nei, det merker vi ikke så mye til. De fleste oppdrettere er alltid sikre på at prisene skal opp. Hvis spotprisen er 80 kroner skal den til 100 kroner, og er den 40 skal den til 60. Samtidig er kjøperne sikre på at prisene blir lavest i spot. Begge kan jo ikke ha rett. Prisen kan ikke samtidig bli både høyest og lavest i spotmarkedet, så det er en litt pussig virkelighet vi er i, sier Martens og legger til:

– Vi merker imidlertid at flere selskap har styremedlemmer og nye ansatte som ser verdien i å ikke ha alle egg i spotkurven, og som vil sikre mer stabil inntjening. De beslutter en strategi for sikring, i praksis hvor stor andel som skal være på kontrakt. De siste årene har oppdrettere som har en andel av volumet på kontrakt fått høyere inntjening enn de som har solgt 100 prosent i spotmarkedet. Så trenden endrer seg og færre er nå «spotfrelst».

Fish Pool
  • Børs for finansielle laksepriskontrakter, med Nasdaq OMX som sikrer oppgjøret. Har kontor i Bergen.
  • Eies 97 % av Oslo Børs. Søren Martens er administrerende direktør, mens børsdirektør Øivind Amundsen er styreleder
  • Etablert i 2005
  • Omsatte i 2019 for 8,9 millioner kroner. Fikk et driftsresultat på 0,8 millioner kroner

Lavere handelstall i 2021

De første to månedene i 2021 hadde lavere handelstall sammenlignet med 2020.

– Norge har jo klart seg bra gjennom pandemien og er optimistiske, mens resten av Europa har større økonomiske problemer og er mer pessimistisk. Det har medført større «spreader», altså forskjell på hva selger krever og kjøper vil betale, i vårt marked.

– Tror dere 2021 blir like bra som fjoråret?

– Som med lakseprisen er det vanskelig å forutsi handlet volum på Fish Pool. Vi ser at de børsnoterte oppdretterne hadde lav kontraktsandel i første kvartal, og vi hører mange kjøpere har utsatt sine fastpriskontrakter og ligger 100 % i spot. Så vi forventer økt aktivitet fremover.

Fish Pool
. 2020 2019 Endring
Inntekter 15 047 770,0 8 894 530,0 69,2 %
Driftsresultat 5 175 168,0 792 936,0 552,7 %
Resultat før skatt 5 244 597,0 897 546,0 484,3 %
Årsresultat 3 931 830,0 634 632,0 519,5 %
Driftsmargin 34,4 % 8,9 % 285,8 %