Createview og Cermaq har inngått avtale om innkjøp av teknologi for digital overvåkning av lus, velferd og biomasse, på 3 lokaliteter hos Cermaq. Mattilsynet har gitt Cermaq dispensasjon fra forskrift om lakselusbekjempelse ved bruk av Createviews Cview Eye for å teste digital lusetelling. Dispensasjonen gjelder for lusetelling på totalt 18 merder, går det fram av en pressemelding fra Createview torsdag.

– Bestillingen er en del av en større satsing på forebyggende lusekontroll i Cermaq, hvor vi også vil få testet teknologisk overvåkning av fisk over tid, uttaler leder for sjøbasert innovasjon og utvikling hos Cermaq, Harald Takle, i meldingen.

En av to sensorer som Createview har utviklet. Foto: Createview

– Avtalen er en viktig kommersiell seier for oss, og at Mattilsynet har vedtatt dispensasjon fra manuell telling av lus er et viktig kvalitetsstempel for vår teknologi, legger prosjektleder Nicole Salbuvik og fiskehelsesjef Kristine Braaten Steinhovden til i samme melding.

Kontraktens verdi er ikke oppgitt.