Forrige uke var det et fortsatt delvis nedstengt marked i Kina og høye volum fisk som skulle ut i markedet. Slik har det vært siden midten av august der lakseprisene har gått noe ned fra uke til uke. Forrige uke fikk IntraFish oppgitt priser ned til 45 kr/kg for fisk på tre til fire kilo. Den høyeste prisen IntraFish fikk oppgitt på fem til seks kilos fisk var 51 kr/kg.

Denne uken forteller en eksportør til IntraFish at markedet ser stabilt ut, med muligheter for priser som går litt opp fra det vi har sett de foregående ukene.