Forrige uke var det et fortsatt delvis nedstengt marked i Kina og høye volum fisk som skulle ut i markedet. Slik