Høye slaktevolum og etterdønninger av korona hindrer stopper ikke lakseprisene, som stiger. – Prisene har vært stabile i 4–5 uker, til nå. Det er en forverring av valutaen,