– Det er mer enn nok fisk. Neste uke er kanskje den uken med mest slakting i året, noe som også gir litt utfordringer med logistikk. Det er vedlikehold på noen togstrekninger, samtidig med at det ikke er nok lastebiler som kommer inn med varer til Norge, og kan ta med seg laks ut, sier en eksportør.

Han melder om priser på 68–71 kr/kg for kjernestørrelsene mellom tre og seks kilo, opp en krone eller halvannen fra forrige uke.

– Og det er imponerende gitt all fisken som slaktes nå, sier han.