På et industriområde utenfor Fredrikstad i gamle Østfold fylke har Nordic Aquafarms Europe og datterselskapet Fredrikstad Seafood bidratt til et nytt kapittel i norsk industrihistorie. Selskapet var det første i Norge som fikk vederlagsfrie tillatelser til landbasert matfiskproduksjon av laks, og det første som produserte matfisk av laks på land i resirkuleringsanlegg i kommersiell skala her til lands.

Nå er det straks over. Som Intrafish tidligere har rapportert, blir anlegget konvertert til å produsere den tropiske saltvannsfisken yellowtail kingfish. Den første modulen er allerede tømt for laks, og andre modul tømmes i løpet av få dager.