Nedsalget gjør at investoren rykker ned fra 16.- til 32.-plass over de største aksjonærene i selskapet.

Nilsen har nå 600.000 aksjer i det landbaserte selskapet. Aksjene eies gjennom investeringsselskapet Lani Invest. Det fremgår ikke når aksjene er solgt, men kursen har vært rundt 48 kroner de seneste dagene. Nilsen har trolig solgt aksjer for nær 29 millioner kroner.

Investeringsselskapet hans har aksjer for rundt 420 millioner kroner i selskaper børsnotert i Oslo. Største investeringer der er Vaccibody og Kalera.

Normal drift igjen

Torsdag 26. august meldte Atlantic Sapphire om store utfordringer og nødslakt av laks grunnet problemer med å skaffe nok oksygen til fisken sin. Det førte til at aksjen falt nær 40 prosent på to dager.

Mandag morgen melder Atlantic Sapphire at det nå har fått leveranser av oksygen fra nye leverandører, og at produksjonen igjen går som normalt. Aksjekursen i selskapet stiger, og er i skrivende stund opp rundt 7 prosent til 52,0 kroner.