Det fremgår av oppdaterte aksjonærlister i tjenesten Holdings tirsdag morgen.

Den tidligere Block Watne-eieren fyker inn på listen i Andfjord Salmon med 200.000 aksjer, noe som gjør ham til 24. største eier i det landbaserte selskapet.

Nilsen hadde ikke aksjer i Andfjord Salmon tidligere.

Det fremgår ikke til hvilke kurser aksjene er kjøpt, men kursene forrige uke tilsier at han betalte rundt 8,5 millioner kroner for aksjene. Med dagens kurs er aksjeposten verdt 9,2 millioner kroner.

Ingenting i Atlantic Sapphire

Nilsen var i flere år ganske stor eier i det landbaserte lakseselskapet Atlantic Sapphire.