Det fremgår av selskapets årsrapport som ble offentliggjort i helgen.

Bremens Seashore er et av Norges største private lakseselskap. Det eies av Svendsen-familien på Bømlo, og har 21 ordinære tillatelser, fire FoU-tillatelser, egne settefiskanlegg og slakteri.

– Oppdrettsvirksomheten vår hadde god produksjon med høy konsesjonsutnyttelse. I gjennomsnitt oppnådde vi en produksjon per konsesjon på 1.191 tonn, skriver selskapet.

Det var imidlertid svakere enn året før. Dette skyldes større biologiske utfordringer, særlig i andre halvår.

Større settefisk

Bremnes Seashore
  • Et av Norges største privateide lakseselskap, kontrollert av familien Svendsen.