Tirsdag kom havforskerne med sine kvoteråd på nordøstarktisk torsk for 2023. Mange hadde på forhånd ventet at rådet ville innebære en reduksjon på 20 prosent – og nettopp slik ble det.

Norske og russiske havforskere anbefaler at kvoten settes til 566.784 tonn til neste år. Det er det laveste nivået siden 2009.

– Dette er som forventet, sier sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea, som tror at markedet allerede har priset inn kvotenedgangen.

Forskere anbefaler, men politikerne vedtar kvotene. For nordøstarktisk torsk er det den såkalte norsk-russiske fiskerikommisjonen som blir enige om totalkvoten.