Fiskeoppdrettsselskapet Nekton Havbruk på Smøla opplevde et fall i omsetningen og røde tall i 2020. Selskapet hadde en nedgang i omsetningen på rundt 16 millioner kroner, fra 111,9 i 2019