I april ble det offentlig kjent at Lisbeth Berg-Hansen og hennes søsken, som til sammen eier rundt 44 prosent av aksjene SinkabergHansen, vurderte å selge aksjeposten sin. SinkabergHansen som har hovedkontor og slakteri i Rørvik, og produksjon i regionen rundt, er blant Norges største privateide lakseselskaper. Et salg kunne innbringe flere milliarder kroner, mente Pareto Securities.

Lerøy Seafood Group har i mange år samarbeidet tett med SinkabergHansen, ved at det bergensbaserte selskapet har stått for alt salg av fisk for SinkabergHansen.