Lerøy Norway Seafood har fått et forelegg på 500.000 kroner, som er godtatt og betalt. I tillegg ble selskapet dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til enken etter Hussein Afzail. Afzail ble klemt til døde da han jobber med rengjøring av en ismaskin ved selskapets anlegg i Stamsund.

Forelegget ble gitt i slutten av november 2022, og avslutter dermed en langvarig etterforskning av saken hvor selskapet tidligere har fått kraftig kritikk fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet mener dødsulykken kunne vært unngått.