– I slutten av tredje kvartal og starten av fjerde kvartal har vi hatt utfordringer på noen lokaliteter som medfører lavere produksjon enn ventet. Dette påvirker forventet slaktevolum i 2023 og 2024, og for 2024 forventer vi nå et slaktevolum på om lag 193.500 GWT inkludert felleskontrollert virksomhet,
sier konsernsjef Henning Beltestad i en melding.

Lerøy tjente 631 millioner kroner på driften i tredje kvartal. Til sammenligning var tilsvarende resultat på 833 millioner kroner samme kvartal i fjor, mens det ifølge TDN Direkt var ventet til 749 millioner kroner i år.

I Havbruk er inntjeningen påvirket av engangseffekter knyttet til uttak av fisk med ILA påvisning. I
segment Villfangst er kvotene for 2023 lavere enn 2022 og dette påvirker inntjening negativt. Nedstrømsvirksomheten, VAPS&D, leverte vesentlig bedre inntjening enn tilsvarende kvartal i fjor, opplyser konsernet i meldingen.

– Sammenlignet med nivået i tredje kvartal, forventes per i dag uttakskostnader i havbruk i fjerde kvartal på samme nivå, sier konsernleder Henning Beltestad.

Slaktet volum inkludert felles kontrollerte virksomheter forventes til 169.500 GWT i 2023 og 193.500 GWT i 2024. En lavere kvote påvirker inntjening i Villfangst. Nedstrømsvirksomheten viser forbedring.

– Historisk har etterspørsel etter sjømat holdet seg relativt godt i økonomiske nedturer. Vi opplever at vår verdikjede møter markedets behov og at Lerøy er godt posisjonert for fremtiden, uttaler Henning Beltestad i meldingen.

Du kan lese mer om selskapets hvitfisk-segement her:

Lakseprisen svakt ned

Referanseprisen for laks har vært noe svakere enn i samme kvartal i fjor. Ifølge Mowi, som rapporterte tall forrige uke, var snittprisen i Europa på 6,78 euro kiloen i år, mot 6,89 euro kiloen samme kvartal i fjor.

I en oppdatering 6. oktober opplyste Lerøy at selskapet slaktet 53.900 tonn laks og ørret i kvartalet. Samtidig fisket rederiet deres, Havfisk, 14.400 tonn i kvartalet – hvorav 3.500 tonn var torsk. Det er noe ned fra samme kvartal i fjor fra begge segmentene.

Lerøy Seafood Group
  • Børsnotert lakse- og ørretprodusent med hovedkontor i Bergen og produksjon i store deler av Norge
  • Er blant verdens største lakseprodusenter
  • Eier også rederiet Lerøy Havfisk (tidligere Aker Seafoods), Norges største torsketrål-rederi med ti fartøy og flere foredlingsanlegg på land
  • Hovedeiere er familien Møgster fra Austevoll via selskapet Austevoll Seafood

– For å nå våre mål i havbruk for 2025 har vi iverksatt en rekke tiltak der fokus på økt smolt kvalitet, investeringer i ny teknologi og implementering av Lerøy Way er viktig. Vi har stor tiltro til tiltakene, og at effekten av de gradvis vil bli synliggjort i form av høyere tilvekst gjennom 2024, sier Henning
Beltestad i onsdagens melding til markedet.

Massedød av fisk

Lerøy har den seneste tiden fått flere kritiske medieoppslag om massedød av fisk ved flere anlegg i Midt-Norge.

NRK har publisert bilder som viser store mengder laks som har dødd av problemer med gjellene. Ifølge Mattilsynet var også selskapet for sen med å varsle om massedøden. Det er ikke selskapet enig i.

– Regelverket definerer ingen absolutte terskelverdier for når dødelighet skal rapporteres. Kun subjektive kriterier, sa selskapets havbruksdirektør Bjarne Reinert.

Tidligere i høst ble selskapet også beskyldt for å ha planlagt å selge selvdød fisk til forbrukere. Det skjedde etter et ikke-varslet tilsyn.

Konsernsjef Henning Beltestad avviste på det sterkeste at den selvdøde fisken ville ha endt opp i butikkene.

– Vi har kontrollbarrierer på vårt slakteri som sikrer at fisk som ikke er egnet til humant konsum sorteres ut før videre prosessering, sa han til NRK.

Trekker fram lyspunkt

I dagens melding trekkes bærekraft fram som et lyspunkt. I Coller Fairr indeksen for 2023, annonsert nå i november, ble Lerøy rangert som nummer to (etter Mowi, red.anm.).

Indeksen er en rangering av verdens 60 største børsnoterte selskap som er produsenter av kjøtt, fisk og meieriprodukter. De måles på bærekraft som favner klimaavtrykk, miljøavtrykk, dyrevelferd, ferskvannsforbruk, antibiotika forbruk, sosiale rettigheter med mer.

– Vi har selvsagt områder vi skal forbedre, men dette er en viktig anerkjennelse av oss og jobben våre ansatte gjør. Norsk sjømat er blant det mest bærekraftige protein vi kan spise og Lerøy er stolt over å servere verden millioner av bærekraftige måltider hver dag hele året, sier konsernleder Henning Beltestad i meldingen.