Det opplyser selskapet i en melding i forbindelse med dets kapitalmarkedsdag torsdag.

Lerøy skriver at det vil bedre lønnsomheten i selskapet, og lanserer følgende mål:

 • Omsetning på 50 milliarder kroner i 2030
 • Markedsledende driftsresultat (EBIT) per kg for Havbruk og VAP S&D innen 2025
 • Segment EBIT, VAP S&D: 1,25 milliarder kroner innen 2025
 • Segment EBIT, Villfangst: 500 millioner kroner innen 2025
 • Havbruk: 205,000 GWT i slaktet volum laks og ørret (Norge) innen 2025

For havbruksvirksomheten har selskapet satt følgende mål:

 • Produksjonskost: nedgang på 4,6 kroner pr kg innen 2025 (målt i pengeverdi per 2021)
 • Økonomisk forfaktor på 1,19
 • Gjennomsnittlig slaktevekt på 4,5 kg
 • 93 prosent av laks og ørret skal være superior-kvalitet

Optimalisert drift

– Vi har satt ambisiøse, men oppnåelige mål. Fellesnevneren er driftsmessige forbedringer i alle segmenter. Som vi vil demonstrere i dag har vi klart definerte planer for hvordan vi skal optimalisere driften. Jeg er trygg på at vi er på riktig spor med hensyn til fortsatt lønnsom vekst, sier konsernsjef Henning Beltestad i meldingen.

Vil øke veksthastigheten

Lerøy opplyser at målene skal nås gjennom bedre biologi og økt veksthastighet for fisken, blant annet som følge av enda mer investeringer i postsmolt-produksjon.

 • Selskapet oppgir følgende kulepunkter som skal bidra til å «styrke og videreutvikle kjernevirksomheten».
 • Bedre salgs- og produksjonsplanlegging
 • Økende andel av salg til strategiske kunder og tiltrekke seg flere strategiske kunder
 • Økende andel av råstoffet skal prosesseres gjennom gruppens verdikjede
 • Akselerere digital transformasjon og automatisering

Intrafish er tilstede ved Lerøys kapitalmarkedsdag på Hitra og vil komme med flere oppdateringer i løpet av dagen og fredagen.

Lerøy-aksjen stiger 3-4 prosent ved Oslo Børs torsdag formiddag.