Holmøy-konsernet omsatte for 2,4 milliarder kroner og leverte et årsresultat etter skatt på 492 millioner kroner i 2022. Det melder konsernet selv i en pressemelding fredag.

Årsresultatet viser en økning på litt over 100 millioner kroner fra 2021.

Kjøpte produksjonskapasitet

Daglig leder i Holmøy Maritime, Kay Arne Nygård, forteller om store investeringer i selskapet de siste årene.

– Vi kjøpte også produksjonskapasitet for laks i 2022 for nesten 500 millioner. Årsresultatet forsvarer på en god måte investeringene vi har gjort, sier Nygård i en melding.

I tillegg er de i gang med bygging av et nytt slakteri som åpnes i starten av 2024.

– Som sjømatkonsern har vi en klar strategi på fornyelse og utvikling. Med et skjerpet skattetrykk fra 2023 gjennom innføring av grunnrenteskatt, samt skjerpet skatt på det lokale eierskapet (formuesskatt) gjør at vi nå er inne i en prosess med å revidere de framtidige satsingene. Når overskudd blir mindre, blir det enkelt og greit mindre å bruke på utvikling i kyst Norge, og nye arbeidsplasser i framtiden, sier Nygård.

Gode laksepriser

Eidsfjord Sjøfarm As som er en del av konsernet melder om en årsresultat på 335 millioner kroner. I 2022 slaktet de cirka 20.000 tonn laks, som er en nedgang på 2000 tonn fra 2021.

– Årsresultatet for laksen må ses i sammenheng med svært gode priser i hele 2022. Mye av prisøkningen skyldes en svak norsk krone mot euro/dollar. Vi har også hatt god drift gjennom hele året og sammen med dedikerte ansatte drifter vi miljømessig og økonomisk godt, noe som gjenspeiles i resultatet for 2022 sier Daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm AS Roger Simonsen

– Kommer godt med under reduserte kvoter

Prestfjord AS i konsernet omsatte for 904 millioner kroner i 2022. Årsresultatet deres viser 149 millioner kroner i pluss.

– Årsresultatet må ses i sammenheng med en god drift på våre båter gjennom året, kombinert med gode priser generelt på de produktene vi produserer, der også en svak krone har spilt inn, sier daglig leder i Prestfjord AS, Johnny L Johansen i pressemeldingen.

Prestfjord AS omsatte for nesten en milliard kroner i 2022. Foto: Holmøy Maritime

De står bak 180 helårige arbeidsplasser tilknyttet fiskeriaktiviteten i Vesterålen.

– At vi tjener penger i 2022 kommer godt med da vi går inn i en tid med reduserte kvoter. Markedet påvirkes også av uro ute i verden der mange også får mindre kjøpekraft, påpeker Johansen.