Selskapet er i dag eid av investor Christen Sveaas. De har produksjon av torskeyngel og rensefisk (hovedsakelig berggylt) på Tømmervåg, Tjeldbergodden og Sleneset (utenfor Lovund). De har flere vekstinitiativ, som å doble produksjonen på Tjeldbergodden.

Ved hjelp av Arctic Securities og Pareto Securities planlegger de nå å selge nye aksjer for 360 millioner kroner. Kursen er 3,40 kroner, noe som priser selskapets aksjekapital til 402 millioner kroner før kapitalutvidelsen.

Eksisterende aksjonærer og ledelsen skal kjøpe aksjer for rundt 25 millioner kroner. Tre nøkkelinvestorer har tegnet seg for aksjer for 130 millioner kroner. De tre er Evermore Global Advisors (65 millioner kroner), Handelsbanken Fonder (40 millioner kroner) og Blackcrane Capital (25 millioner kroner).

Lumarine er et resultat av oppkjøp av selskap som Njord Salmon på Tjeldbergodden og Atlantic Lumpus på Sleneset utenfor Lovund.

Nøkkeltall LUMARINE AS (tall i millioner kroner)
2019 2018 Endring
Inntekter 62,4 33,0 89,1%
Driftsresultat 0,0 5,2 -100,0%
Resultat før skatt -5,9 3,2
Årsresultat -4,6 2,4
Driftsmargin 0,0% 15,8% -100,0%
Egenkapital 135,8 39,0 248,2%
Totalbalanse 244,9 100,4 143,9%
Langsiktig gjeld 102,8 56,1 83,2%