Mandag ble det åpnet konkurs i fem selskaper i Fiizk-konsernet:

Fiizk
  • Norsk leverandør av produkter til havbruksnæringen, hovedsakelig lukkede merder, luseskjørt og ferskvannsbasseng
  • Selger også ulike programvareløsninger for oppdrett av laks
  • Har hovedkontor i Trondheim, og produksjon ulike steder i Norge som Bergen og Bjugn
  • Har de siste årene kjøpt flere selskaper, som Botngaard, NWP og Ecomerden
  • Etter restruktureringen i august er Bewi Invest og Nekkar hovedeiere, med henholdsvis 41 og 39 prosent.