– Et år å være stolt av. Dét er det jeg først tenker på når vi ser tilbake på 2021, uttaler Maritech-sjef Odd Arne Kristengård i en pressemelding fredag.

Både foran og bak planen

Selskapet leverer programvare for sjømatindustrien. Finansdirektør Thomas Breivik opplyser om at selskapet ligger foran planen når det gjelder marginer.

– Når det gjelder inntekter, er vi litt bak, men når vi justerer for bortfall av ikke-strategiske inntekter og covid-relaterte problemer knyttet til mangel på komponenter, er vi der vi skal være. Kanskje også litt foran, når det gjelder strategiske inntekter. Vi vil fortsette å skalere kraftig globalt, samt å kapitalisere på tidligere investeringer gjennom den nye strategien vår for 2021-2025, uttaler han.

Maritech Systems
  • leverandør av programvare skreddersydd for sjømatindustrien.
  • Selskapet utvikler og leverer digitale løsninger for blant annet landing, produksjon, prosessering, trading, analyse og logistikk.
  • I 2020 og 2021 kjøpte selskapet opp IoT-selskapet Lillebakk, EDI-Systems, leverandør av løsninger for tredjepartslogistikk, og sjømatanalyseselskapet Sea Data Center på Island.
  • Maritech eies av Broodstock Capital Partners, og har avdelinger i Molde, Averøy, Sortland, Harstad, Åndalsnes og Oslo, på Island, i Nord-Amerika og Chile.

Skybasert plattform

Selskapet har det siste året hatt investeringer i innovasjon, internasjonal ekspansjon og den skybaserte plattformen Maritech Cloud øverst på prioriteringslisten.

– I tillegg har vi gjort flere grep for å styrke organisasjonen for videre vekst, skriver selskapet.

Arbeidet har ført til en inntjening på 15 millioner kroner før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Det er en økning på én million fra 2020, opplyser selskapet. Driftsinntektene i fjor lå på 154 millioner, mot 148 millioner året før. Om veksten på fire prosent skriver selskapet:

– Den beskjedne inntektsveksten er først og fremst knyttet til en beslutning om å redusere ikke-strategiske inntekter.

Det selskapet omtaler som strategiske inntekter økte med 14 millioner.

I pressemeldingen opplyser selskapet om at det blant annet ser betydelig potensial for videre vekst innen transport- og logistikksegmentet.