Torsdag morgen handles Måsøval-aksjen til 36,0 kroner, mot en kurs på 32,90 kroner i transaksjonen før børsnoteringen. Det tilsvarer en oppgang på 9,4prosent.

Volumet er imidlertid så langt begrenset - i skrivende stund er det omsatt aksjer for 98.500 kroner.

Aksjesalg forrige uke

Det ble solgt aksjer for totalt 825 millioner kroner før noteringen. Dette var en kombinasjon av nedsalg fra Måsøval-familien og utstedelse av nye aksjer (300 millioner kroner), i en transaksjon som priset selskapet til 3,25 milliarder kroner før de friske pengene. Aksjene ble solgt til kurs 32,90 kroner.

Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Har eget settefiskanlegg. Ble i vår hovedeier av et slakteri på Averøya utenfor Kristiansund
  • Måsøval-familien kontrollerer også det islandske lakseselskapet Laxar, men det er ikke en del av denne transaksjonen
  • Selskapet venter å produsere rundt 21.000 tonn laks i år
  • Måsøval as har rundt 150 ansatte

Meglerhusene Carnegie, DNB Markets og Sparebank 1 Markets var tilretteleggere for aksjesalget og børsnoteringen.