Måsøval på Frøya fikk nylig avslag på sin søknad om visningstillatelse. Planen var å etablere et visningssenter på Sistranda på Frøya, med besøk av ulike lokaliteter i nærheten. Visningstillatelsene skulle etter planen knyttes