Det opplyser selskapet i en børsmelding torsdag ettermiddag.

Måsøval skriver at intensjonen er å drive slakteriet videre, for å øke slakterikapasiteten i konsernet.

– Endelig avtale og gjennomføring er gjenstand for alminnelige forbehold og vilkår, men partene sikter på å gjennomføre overdragelsen tidlig april 2024, heter det.

I meldingen står det ikke noe om prisen Måsøval skal betale for anlegget.

Nordmøre

Måsøval slakter i dag hos Salmar på Frøya, samt hos Pure Norwegian Seafood på Averøy utenfor Kristiansund, hvor selskapet også eier majoriteten av aksjene.