Mer presist kjøper Måsøval 100 prosent av oppdrettsvirksomheten (Pure Farming) og 65 prosent av slakteri- og salgsselskapet Pure Norwegian Salmon (PNS).

Pure Farming har en konvensjonell tillatelse som drives i samdrift med Måsøval. I tillegg har de en søknad om visningstillatelse som venter på endelig vedtak hos departementet.

Partene er enige om at de ikke går ut med prisen – men opplyser at det er snakk om et rent salg og ingen emisjon.

Selskapene har i flere år samarbeidet tett. Måsøval ønsker nå å styrke produksjon og salg av høykvalitets laks, og vil få en mer integrert verdikjede.

– De siste årene har Måsøval levert laks av Label Rouge-kvalitet til PNS. Dette samarbeidet har vært spennende og viktig for oss, og har bidratt til at vi ønsket å videreutvikle samhandlingen, som førte til at begge parter har nå inngått avtale om oppkjøp, sier administrerende direktør Asle Rønning i Måsøval Fiskeoppdrett i en melding.

– Synergier for begge parter

PNS er i dag eid av fjerde generasjon i familien Henden på Averøy. De vil fortsatt eie 35 prosent av selskapet etter transaksjonen er gjennomført.

– Dette vil gi synergier på begge side, og vi ser for oss at dette vil utvikle PNS videre og gi økt aktivitet for bedriften i årene som kommer. PNS sitter med kompetanse, lang erfaring, et godt slakteri og en dedikert salgsavdeling. Vi er i så måte meget komplementære med Måsøval, sier daglig leder i Pure Norwegian Seafood, Eldar Arne Henden i meldingen.

I dag er det Pure Norwegian Seafood, Norway Royal Salmon (NRS) og Seaborn som selger fisk for Måsøval.

Daglig leder Eldar Arne Henden i Pure Farming og Pure Norwegian Seafood på Averøy i Møre og Romsdal Foto: Anders Furuset

Måsøval og PNS inngår også avtaler som regulerer industrisamarbeidet mellom dem. Avtaleverket skal sikre at PNS blir videreført som et eget selskap, og «skape forutsigbarhet for arbeidsplasser og markedsarbeid i mange år fremover».

Flytter volum fra Salmar

Måsøval Fiskeoppdrett slaktet i mange år fisken sin hos Kråkøy Slakteri, nord i Trøndelag. Sommeren 2018 valgte de ikke å fornye avtalen med dem, og flyttet slaktingen til Salmars anlegg på Frøya, som ligger nærmere egne lokaliteter.

Salmar har fortsatt kontrakt for å slakte hovedvolumene fra selskapet ut 2022. Etter det vil Måsøval flytte mer volum til eget slakteri på Averøya.

– Fra 2023 vil en større andel enn i dag gå til Pure Norwegian Salmon, skriver Rønning i Måsøval i en epost til IntraFish.

Kapasiteten der er i dag på 300 tonn laks per uke på ett skift.

– Vi ser frem til å få større utnyttelse av fabrikken, og har lagt til rette for utvidelse hvis nødvendig. Første prioritet på utvikling blir å bygge en stor lukket ventemerd som vil gi oss større fleksibilitet enn i dag, skriver Eldar Arne Henden i en epost til IntraFish.

Han skal for øvrig fortsette som daglig leder i Pure Norwegian Seafood også etter transaksjonen er gjennomført.

– Jeg ser frem til å utvikle virksomheten innen salg og slakting sammen med Måsøval, skriver Henden.

Pure Norwegian Seafood på Averøy slakter både laks, kveite og litt oppdrettstorsk. Foto: Kjersti Kvile
Nøkkeltall PURE NORWEGIAN SEAFOOD AS (tall i millioner kroner)
Inntekter 508,5 352,6 44,2 %
Driftsresultat 5,1 21,6 -76,4%
Resultat før skatt 0,0 16,8 -100,0%
Årsresultat 1,2 13,8 -91,3%
Driftsmargin 1,0 % 6,1 % -83,6%
Egenkapital 56,2 58,9 -4,6%
Totalbalanse 294,0 221,1 33,0 %
Langsiktig gjeld 96,7 99,2 -2,5%
Nøkkeltall PURE FARMING AS (tall i millioner kroner)
Inntekter 62,2 46,7 33,2 %
Driftsresultat 1,7 5,4 -68,5%
Resultat før skatt 1,0 4,7 -78,7%
Årsresultat 0,0 3,6 -100,0%
Driftsmargin 2,7 % 11,6 % -76,7%
Egenkapital 19,2 26,1 -26,4%
Totalbalanse 104,0 62,3 66,9 %
Langsiktig gjeld 3,9 10,7 -63,6%