– Hele bransjen har opplevd en eksplosjon i kostnadene. (..) På ett år, har vi sett en like stor økning i kost som i de ti foregående årene totalt, sier finansdirektør Anders Hagestande i Måsøval.

Tirsdag rapporterte Måsøval tall for tredje kvartal. Høyere slaktevolum og bedre marginer enn samme kvartal i fjor gjorde at driftsresultatet ble nær doblet til 113 millioner kroner.

I Midt-Norge ble resultatet per kilo 26,7 kroner, noe som var høyere enn både Salmar, Mowi og Lerøy meldte om i samme region.