Omsetningen var 670 millioner kroner (378), og resultatet før skatt endte på 105 millioner kroner (52). Netto verdijustering av biologiske eiendeler utgjorde 37 millioner kroner i kvartalet (25).

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Slaktevolumet i tredje kvartal var 7.037 tonn, opp fra 4.863 tonn i samme periode året før.

Oppdrett Midt hadde et operasjonelt driftsresultat på 26,7 kroner per kilo i kvartalet (21,7), mens Oppdrett Vest hadde et operasjonelt driftsresultat på 9,4 kroner per kilo (8,2).

Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Har rundt 260 ansatte etter oppkjøpet av Vardal Gruppen og rask vekst
  • Kontrollerer store deler av verdikjeden
  • Slaktet nær 22.000 tonn laks i 2022, og omsatte da for 1,99 milliarder kroner
  • Børsnotert i Oslo. Største eier er Måsøval-familien med rundt 70 prosent

Slaktevolum neste år

Det trønderske oppdrettsselskapet ser et slaktevolum på 25.700-26.700 tonn i 2024.

For 2023 gjentas et slaktevolum på 24.300 tonn, som innebærer et slaktevolum på 7.700 tonn i fjerde kvartal 2023 går det fram av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

I fjerde kvartal er kostnad per kilo forventet å være stabil eller noe ned, opplyses det.

Grunnrenteskatt

I det vedlagte presentasjonsmateriellet går det fram at selskapet opererer med en estimert grunnrenteskatt beregnet til dags dato på 46 millioner kroner – inkludert produksjonsavgift 13 millioner kroner.