I et dokument IntraFish har fått innsyn i fremkommer det at Måsøval Fiskeoppdrett har innbetalt et overtredelsesgebyr på 581.298 kroner som følge av mangel på anleggssertifikat.