Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Omsetningen var 378 millioner kroner (483), og resultatet før skatt endte på 52 millioner kroner (66). Netto verdijustering av biologiske eiendeler utgjorde 25 millioner kroner i kvartalet (-31).

Operasjonelt driftsresultat per kilo var 12,70 kroner i kvartalet mot 16,60 i tilsvarende kvartal året før.

I oppdrett midt-virksomheten var tredje kvartal operasjonelt et utfordrende kvartal med høye nivåer med lus og forekomst av pankreassykdom (PD).

I oppdrett vest-virksomheten ble oppnådd salgspris i kvartalet negativt påvirket av akselerert slakting av Slettvika-lokaliteten på grunn av fiskesykdommen ILA. Den akselererte slaktingen og relaterte kostnader påvirket også kostnaden per kilo negativt.

Måsøval
  • En norsk oppdrettsselskap som ble børsnotert på Euronext Growth sommeren 2021.
  • Grunnlagt i 1973.
  • Ledet av Måsøval-familien, nå i tredje generasjon.
  • Har hovedkontor på Frøya, men har også anlegg i kommuner som Ålesund, Kristiansund, Aukra og Hustadvika.
  • Har vokst gjennom flere oppkjøp, blant annet av Vardal Gruppen og Pure Norwegian Salmon det siste året.
  • Hadde totalt 221 ansatte i 2021.

Utsetter børsnotering

Måsøval opplyser også at de utsetter å søke en notering av aksjen sin ved Oslo Børs’ hovedliste grunnet usikkerheten som følge av den foreslåtte grunnrenteskatten.

Selskapet er allerede notert ved lavterskel-listen Euronext Growth, og har flere ganger tidligere snakket om å endre markedsplass. I praksis er det ikke helt de store forskjellene, men enkelte investorer kan ha selvpålagte retningslinjer som forhindrer dem i å investere ved Euronext Growth.

En notering ved hovedlisten til Oslo Børs setter høyere krav til selskapet, blant annet knyttet til størrelse og fordeling av eiere.

Ny sjef

31. oktober meldte Måsøval at Helge Kvalvik er ansatt som ny administrerende direktør, med tiltredelse i januar 2023. Kvalvik kommer fra en stilling som administrerende direktør i Boa Offshore i Trondheim.

Tidligere i år meldte Måsøval at Asle Rønning ville gi seg som toppsjef, og gå over i en strategisk stilling i eierselskapet Måsøval Eiendom.

Utsatte beslutning

3. november meldte Måsøval at det utsatte beslutningen om bygging av utviklingsprosjektet Aqua Semi, som har fått fire utviklingstillatelser.

– Regjeringens foreslåtte ressursskatt på akvakultur er en uakseptabel risiko for prosjektet. Måsøval AS har derfor besluttet å utsette et vedtak om starte prosjektet. Selskapet beklager konsekvensene dette vil få for prosjektleverandørene, skrev selskapet i melding da.

Slaktevolum

Det trønderske oppdrettsselskapet opplyser i kvartalsrapporten at de ser et slaktevolum på 22.200 tonn i 2022, som er litt ned fra tidligere guiding på 22.400 tonn. Det ventes fortsatt et volum på 5.300 tonn i fjerde kvartal 2022. For 2023 venter selskapet et slaktevolum på 26.400 tonn.