Det opplyser Måsøval i en børsmelding torsdag formiddag.

Måsøval har siden juni 2021 eid 65 prosent av Pure Norwegian Seafood (PNS).

– Måsøval, som leverandør til PNS, fattet mistanke om uregelmessigheter hos PNS den 20. oktober 2023. Forutgående myndighetsinspeksjoner, kontroller og revisjoner hadde ikke avdekket forholdene. Via Måsøvals styrerepresentanter i PNS, ble det straks tatt grep gjennom styreinstruks om fullstendig stans av den uregelmessige aktiviteten, fryselager ble forseglet og berørte produkter tilbakekalt. Det ble innen kort tid foretatt organisatoriske grep, og innført nye og forsterkede rutiner på PNS. EY ble så engasjert for å gjennomføre en uavhengig og grundig granskning. Mattilsynet ble varslet i starten av november og dialog med tilsynet er opprettholdt underveis i granskningen, heter det i meldingen.

Har suspendert to

PNS opplyser i egen pressemelding at to personer er suspendert som følge av funnene.

– Dette har vært tøffe måneder for alle som jobber i PNS. Vi og folkene våre er med rette kjente og anerkjente for den høye kvaliteten på produktene vi eksporterer. Det er tøft å erkjenne at selskapet har eksportert frossen laks som ikke lever opp til det. Dette skulle vært varslet om og tatt tak i før. Nå jobber vi sammen for å sikre at noe som dette aldri kan skje igjen, sier fungerende daglig leder i PNS, Remy Strømskag, i meldingen fra eksportselskapet. Strømskag har vært fungerende daglig leder siden slutten av oktober 2023.

Helge Kvalvik er konsernsjef i Måsøval. Foto: Anders Furuset

– Denne aktiviteten er blitt holdt skjult. Hverken styret i PNS, Måsøval som leverandør eller revisor har oppdaget det før. Det har vært tilsyn og kontroller fra myndighetene de siste årene, uten at det har vært mulig å avdekke aktivitetene. Vi må lære mest mulig av denne saken, sier Helge Kvalvik, konsernsjef i Måsøval, i meldingen.

Eksportert som fryst

Det opplyses i meldingen at granskningen viser i korte trekk at PNS over flere år har latt kunder få kjøpe fryst laks som etter det norske regelverket ikke egner seg for humant konsum. Det omfatter både fisk som skulle ha vært destruert, og produksjonsfisk (som må feilrettes før eksport).

– For Måsøval er dette en alvorlig og skuffende sak, både som aksjeeier og leverandør. Måsøval og PNS vil først prioritere dialog med og tilrettelegging for myndighetenes videre undersøkelser, men Måsøval vil dernest også vurdere egne privatrettslige rettigheter vedrørende avtalemessige og eventuelt erstatningsmessige forhold, heter det.

Dette sier Mattilsynet

Rundt 1 prosent

I meldingen fra Måsøval opplyses det at omsetningen av fisken som ikke var egnet for humant konsum utgjorde i underkant av en prosent av volumet fisk fra PNS, og rundt 0,5 prosent av inntektene de siste tre år.

– Måsøval har som leverandør til PNS ikke hatt noen gevinst eller tatt del i annen fortjeneste knyttet til disse aktivitetene i PNS, heter det.

Det opplyses at det ikke er noen indikasjoner på at den urettmessige omsetningen av produktene har påvirket helsen til folk.

Gulvfisk og selvdød fisk

I meldingen fra PNS opplyses det at det skal ha blitt solgt blant annet selvdød fisk, gulvfisk og kjønnsmoden fisk. Salg av dette er ulovlig. Fisken skal ha blitt solgt til et begrenset antall kunder, særlig i Øst-Europa.

– Funnene i granskningen tyder på at kundene har visst hva de kjøpte og spesielt har ønsket laks i disse kategoriene, heter det.

Det er snakk om totalt rundt 20 kunder, inkludert i Norge, og totalt rundt 500 tonn i perioden 2020 til 2023.

Undersøkelsene indikerer også at det er eksportert 300 – 400 tonn produksjonsfisk de fire siste årene.

Tilbakeholden

Måsøval skriver i meldingen at selskapet «av respekt for myndighetens videre undersøkelser» vil være tilbakeholden med ytterligere detaljer rundt saken. Det samme gjelder PNS.

Måsøval skriver også at saken vil få begrenset finansielle følger for selskapet.