Det opplyser kommunikasjons- og samfunnskontakt Berit Flåmo til Intrafish.

– Avhengig av ledig kapasitet, starter utslakting fra lokaliteten tirsdag eller onsdag. Det er en del økt dødelighet på lokaliteten, sier hun.

Måsøval
  • En norsk oppdrettsselskap som ble børsnotert på Euronext Growth sommeren 2021.
  • Grunnlagt i 1973.
  • Ledet av Måsøval-familien, nå i tredje generasjon.
  • Har hovedkontor på Frøya, men har også anlegg i kommuner som Ålesund, Kristiansund, Aukra og Hustadvika.
  • Har vokst gjennom flere oppkjøp, blant annet av Vardal Gruppen og Pure Norwegian Salmon det siste året.